Anunturi

09/11/2017 Raportul final al concursului privind ocupării postului vacant de muncitor I, personal contractual în cadrul aparatului de specilalitate al primarului comunei Filipeştii de Tîrg
06/11/2017 Validarea dosarelor depuse în vederea ocupării postului vacant de muncitor I, personal contractual în cadrul aparatului de specilalitate al primarului comunei Filipeştii de Tîrg
13/10/2017 Primăria comunei Filipeștii de Tîrg, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor I, personal contractual, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeștii de Tîrg
01/09/2017 ORDIN pentru aprobarea condiţiilor de participare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al comunei Filipeştii de Târg, judeţul Prahovaşi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
07/08/2017 DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru închirierea Helesteu in suprafaţa de 1,48 ha sat Filipestii de Tirg, imobil aflat în domeniul public al comunei Filipestii de Tirg
19/06/2017 Licitatie publica privind inchirierea pajistilor aflate in proprietate privata a comunei, in suprafata totala de 194,3224 ha. (atasat documntatia de atribuire)
07/06/2017 Comunicat : Având in vedere sesizările legate de modul de facturare a Serviciilor de salubrizare, care pe langa prestaţia serviciului de salubritate cuprinde si refacturarea taxei de mediu conform O.U.G 196/2005, aducem la cunostiinta :
01/04/2017 Convocarea consiliului local in sedinta extraordinara pe data de 04.04.2017
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
<!-nextpage->
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice