Anunturi

01/09/2017 ORDIN pentru aprobarea condiţiilor de participare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al comunei Filipeştii de Târg, judeţul Prahovaşi numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
07/08/2017 DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru închirierea Helesteu in suprafaţa de 1,48 ha sat Filipestii de Tirg, imobil aflat în domeniul public al comunei Filipestii de Tirg
19/06/2017 Licitatie publica privind inchirierea pajistilor aflate in proprietate privata a comunei, in suprafata totala de 194,3224 ha. (atasat documntatia de atribuire)
07/06/2017 Comunicat : Având in vedere sesizările legate de modul de facturare a Serviciilor de salubrizare, care pe langa prestaţia serviciului de salubritate cuprinde si refacturarea taxei de mediu conform O.U.G 196/2005, aducem la cunostiinta :
01/04/2017 Convocarea consiliului local in sedinta extraordinara pe data de 04.04.2017
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
<!-nextpage->
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
09/03/2017 Privind proiectul de hotarare prin care se aproba aminajamentul pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Targ
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice
19/11/2015 Emitere acte administrativ – fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice si juridice