Dispozitii

Dispozitie 183 Privind aprobarea “proiectului bugetului de stat pentru război”
Dispozitie 182 Privind aprobarea virărilor de credite in cadrul aceluiaşi capitol bugetar din trimestrul III in trimestrul II al anului 2017 la bugetul local al comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 181 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-Iui/d-nei STOICA VASILE
Dispozitie 180 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei PASCU GHEORGHE
Dispozitie 179 Dispozitie 178 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei VASILE ALIN VALENTIN
Dispozitie 178 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei VASILE ALIN VALENTIN
Dispozitie 177 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei NICA PARASCHIV
Dispozitie 176 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-Iui/d-nei SIRBU ANISOARA
Dispozitie 175 Privind suspendarea plaţii ajutorului social familiei d-lui/d-nei LUNGESCU ION
Dispozitie 174 Privind suspendarea plaţii ajutorului social familiei d-lui/d-nei GAMAN GHEORGHE CORNEL
Dispozitie 173 Privind încetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei MORARU MANUELA ANDREEA
Dispozitie 172 Privind încetarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei PETRE PAULINA
Dispozitie 171 Privind încetarea piăţii ajutorului social d-lui/d-nei NITICA NICULAE
Dispozitie 170 Privind încetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei TABARDICI MARIANA
Dispozitie 169 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei CHITU FLORICA
Dispozitie 168 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-Iui/d-nei MARADOIU MARIA
Dispozitie 167 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei LUCA ELENA ALEXANDRA
Dispozitie 166 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei STOICA ADRIAN
Dispozitie 165 Privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea “Construire trotuare la DJ 720 D (km 1+273-3+441 stanga) la DC 112 B (km 2+322 – km 2+795 Stanga, sat Mărginenii de Jos, comunaFilipestii de Tirg”
Dispozitie 164 privind delegarea dreptului de exercitare a controlului financiar preventiv propriu
Dispozitie 163 Privind delegarea pe o perioada de 30 zile, incepand cu data de 2 mai 2017, a d-lul Manolache Gheorghe Viorel, paznic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg la Compartimentul administrativ- întreţinere din cadrul Primăriei comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 162 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Lupea Ion Având în vedere:
Dispozitie 161 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară
Dispozitie 160 Privind încetarea contractului de muncă al d-nei Budrega Ionelia-Melania – asistent personal;
Dispozitie 159 Privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea “Execuţie cai pietonale sat Fiiipestii de Tirg”
Dispozitie 158 Privind prelungirea contractului de munca al d-nei Piriianu Maria in funcţia de muncitor ( personal contractual), in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 157 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Negoi Alexandru
Dispozitie 156 Dispozitie 155 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Dinu Ana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Gabriel
Dispozitie 155 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Dinu Ana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Gabriel
Dispozitie 154 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Zafiu Daniel pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Zafiu Valerica
Dispozitie 153 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Costache Maria pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ţurlea Nicoleta
Dispozitie 152 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Sandu Marian-Robert pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal
Dispozitie 151 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora TARIDA RAMONA
Dispozitie 150 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora LONGESCU MIHAELA
Dispozitie 149 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora LONGESCU ANA-MARIA
Dispozitie 148 Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei MARZEA MARIA
Dispozitie 147 privind aprobarea Planului anual de pregătire profesionala a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Filipeştii de Tirg
Dispozitie 146 Privind suspendarea dreptului la stimulent educational familiei d-nei/d-lui BONDARET ELENA pentru minora BONDARET ALEXANDRA MARIA
Dispozitie145 Privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Dudău Andreea-Nicoleta
Dispozitie 144 Privind incetarea dreptului la stimulent educational familiei d-nei/d-lui GIUREA GEORGETA STEFANIA
Dispozitie 134 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei tiumitrescu Liliana
Dispozitie 133 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei BELINSCHI SIMONA
Dispozitie 132 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei CALIMACHE ION
Dispozitie 131 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei BONDARET ELENA
Dispozitie 130 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-Iui/d-nei NEGOI CAMELIA LACRAMIOARA
Dispozitie 129 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei TURICA ANTONEL
Dispozitie 128 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei COANCA LUMINIŢA MARIA
Dispozitie 127 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei NICA MARIANA LILIANA
Dispozitie 126 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei SIRBU ANISOARA
Dispozitie 125 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei Negoi Constantin Adrian
Dispozitie 124 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei GIUREA GEORGETA-STEFANIA
Dispozitie 123 Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei MARZEA MARIA
Dispozitie 122 Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei PAVELUC ANCUTA
Dispozitie 121 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei ILIE MIRELA
Dispozitie 120 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei FERARU IONELA
Dispozitie 119 Aprobarea procesului verbale al şedinţei Consiliului local al comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova din data de 28 martie 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 initiat de primar;

Dispozitie 118 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Drăghici Laurenţiu-Florinel
Dispozitie 117 Privind delegarea pe o perioada de 15 zile, incepand cu data de 29 martie 2017, a d-lui Draghiceanu Valentin- Dan, paznic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg la Serviciul comunitar de utilitati publice din cadrul Primăriei comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 116 privind instituirea unei curatele speciale pentru minorul STOIAN ADELIN-GABRIEL-TEO
Dispozitie 115 privind instituirea unei curatele speciale pentru minorul STOIANION-RAZVAN
Dispozitie 114 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară
Dispozitie 113 Privind desemnarea unor ofiţeri de stare civilă
Dispozitie 112 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Radu Niculae pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Radu Gherghinae
Dispozitie 111 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Băculescu Daniel pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Băculescu Gheorghe
Dispozitie 110 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Moraru Elena pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Aldea N. Florica
Dispozitie 109 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Ciucă Eliza pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ciucă Nicolaie
Dispozitie 108 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Tăsică Rareş-Gheorghe pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Tăsică Loredana-Alina
Dispozitie 107 Privind angajarea pe perioadă nedeterminată a unui asistent personal
Dispozitie 106 Privind stabilrea numelui de familie şi a prenumelui peroanei născute la data de 24.06.1985 în oraş Băicoi
Dispozitie 105 privind desemnarea domnului Duta Nicolae-Cezarica persoana cu responsabilităţi in domeniul amenajaţii teritoriului si urbanismului
Dispozitie 104 privind acordarea de cadouri, cu ocazia zilei de 8 Martie-Ziua Internaţionala a Femeii
Dispozitie 103 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale
Dispozitie 102 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu gaze naturale
Dispozitie 101 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
Dispozitie 100 pentru aprobarea ajutorului pentru incaizirea locuinţei cu gaze naturale
Dispozitie 99 Privind încetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei TUDORION
Dispozitie 98 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei GAMAN GHEORGHE CORNEL
Dispozitie 97 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei STOICA VASILE
Dispozitie 96 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei PASCU GHEORGHE
Dispozitie 95 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei STOIAN VASILICA
Dispozitie 94 Privind suspendarea plaţii ajutorului social familiei d-Iui/d-nei ILIE DORINA
Dispozitie 93 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei ZABAVA MARIANA
Dispozitie 75 Privind stabilirea salariului brut pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 74 Privind stabilirea programului de lucru cu publicul al Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Filipeştii de Tîrg
Dispozitie 73 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Drăgan Margareta
Dispozitie 71 Privind incetarea contractului de muncă al d-nei Guţă Corina-Ştefania asistent personal
Dispozitie 69 Pentru modificarea art. 1 din Dispozitia m.68 din 17.02.2017 privind constituirea Comisiei de receptie pentru lucrarea 1 “Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa (L =53.415 m) in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”
Dispozitie 68 Privind constituirea Comisiei de receptie pentru lucrarea “Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa (L =53.415 m) in comuna Filipestii de Targ, judetul Prahova”
Dispozitie 67 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova, in sedinta ordinara
Dispozitie 66 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Manolache Anica pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ion Mihail-Ciprian
Dispozitie 62 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Giurea Elena pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Cirstea Daniel-Constantin
Dispozitie 61 Privind aprobarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticoruptie 2016-2020, a Planului de integritate la nivelul Comllllei Filipestii de Tirg, cat şi a Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare la nivelul Comllllei Filipeştii de Tirg
Dispozitie 59 Privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeştii de Tirg
Dispozitie 57 Privind suspendarea dreptului la stimulent educational familiei d-nei/d-lui COSTACHE PUICA pentru minorul COSTACHE DRAGOS IONUT
Dispozitie 56 Privind promovarea in clasa a d-nei Olteanu Alexandra Madalina
Dispozitie 56 Privind promovarea in clasa a d-nei Olteanu Alexandra Madalina
Dispozitie 55 Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BACULESCU MARIANA-NICOLETA
Dispozitie 54 Privind aprobarea majorarii tranşei de vechime de la gradaţia 2 la gradaţia 3 prin acordarea a două clase succesive de salarizare d-nei Călin Cristina, asistent personal in cadrul Primăriei comunei Filipeştii de Tirg, judeţul Prahova
Dispozitie 51 Privind acordarea ajutorului social d nei /d-lui RADU NELA
Dispozitie 50 Privind acordarea de clase succesive de salarizare persoanelor care opereaza in Sistemul Informatic al Registrului Electoral National
Dispozitie 49 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 48 Privind incetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei DRAGANESCU ANA
Dispozitie 47 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-lui/d-nei SIMION STEFANA
Dispozitie 46 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-lui/d-nei FATU FLORIN
Dispozitie 45 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei VASILE CRINA ELENA
Dispozitie 44 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei IONASCU CIPRIAN GEORGE
Dispozitie 43 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BAICOIANU IONELA
Dispozitie 42 Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BALAN CONSTANTIN
Dispozitie 41 Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei CODIRLA DANIELE IOANA
Dispozitie 40 Privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei CONSTANTIN VALERIU
Dispozitie 39 Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei MARADOIU MARIA
Dispozitie 38 Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei NEGOI DORIN
Dispozitie 36 Privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei PARASCHIV VALENTINA
Dispozitie 35 Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BACULESCU GHEORGHE
Dispozitie 34 Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BADOI GEORGIANA
Dispozitie 33 Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei PAVELUC ANCUTA
Dispozitie 32 Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei BELINSCHI SIMONA
Dispozitie 30 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 29 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 28 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 26 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 25 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale
Dispozitie 24 Privind incetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei ANGHEL NICOLAE
Dispozitie 23 Privind reluarea platii ajutorului social d-lui/d-nei CERCEL ALEXANDRU
Dispozitie 22 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-lui/d-nei NICA PARASCHIV
Dispozitie 21 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-lui/d-nei MORARU MANUELA ANDREEA
Dispozitie 20 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-luild-nei PETRE PAULINA
Dispozitie 19 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-lui/d-nei TABARDICI MARIANA
Dispozitie 17 Privind suspendarea platii ajutorului social familiei d-luild-nei ANTON SILVIA
Dispozitie 15 Privind acordarea ajutorului social d nei /d-lui BACULESCU GHEORGHE
Dispozitie 14 Privind acordarea ajutorului social d nei /d-lui CONSTANTIN GHEORGHE
Dispozitie 13 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova, in sedinta ordinara
Dispozitie 12 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Comea Miruna-Mihaela pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Comea Oana-Nicoleta
Dispozitie 10 Privind stabilirea salariului brut pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 9 Privind stabilirea salariului de bază al asistentilor personali şi indemnizaţia persoanelor cu handicap grav
Dispozitie 8 Privind constituirea Comisiei de receptie pentru lucrarea “GRADINITA NOUA SAT BRATASANCA, COMUNA FILIPESTII DE TIRG”
Dispozitie 7 Privind prelungirea contractului de munca al d-nei Craciun Elena in functia de referent (personal contractual), in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 6 privind constituirea comisiei de examen, pentru promovarea in clasă a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeştii de Tirg
Dispozitie 5 Privind suspendarea dreptului la stimulent educational familiei d-neild-lui COSTACHE PUICA pentru minorul COSTACHE DRAGOS IONUT
Dispozitie 4 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Pralwva, in sedinta de indata
Dispozitie 3 Privind reluarea activitatii d-nei Olteanu Alexandra-Madalina referent in cadrul SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judeţul Prahova
Dispozitie 2 Privind stabilirea salariului de bază al mediatoarelor sanitare
Dispozitie 1 Privind stabilirea salariului de bază al asistenţilor personali şi indemnizaţia persoanelor cu handicap grav