Dispozitii

Dispozitie 201 Referatul d-nei Patrascu Denisa, inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d- lui/d-nei Negoi Adrian Constantin;
Dispozitie 200 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei GAMAN ZIZI GRATIELA
Dispozitie 199 Privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Condorache Aurica ;
Dispozitie 198 Privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Ionescu Maria ;
Dispozitie 197 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, MARIN MARIA
Dispozitie 195 Privind delegarea pe o perioada de 30 zile, incepand cu data de 1 iunie 2017, a d-lui Tudor Eugen – paznic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg la compartimentul administrativ’ intretinere din cadrul Primăriei
Dispozitie 194 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipestii de Tirg, judeţul Prahova, in şedinţa ordinara Având in vedere raportul secretarului comunei cu privire la convocarea consiliului local al comunei Filipestii de Tirg in şedinţa ordinara;
Dispozitie 193 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Budrega Andreea-Georgiana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Budrega Monica
Dispozitie 192 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Ghebenei Georgiana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Cibi Gabriela-Mariana
Dispozitie 191 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Ciucă Gianina pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ciucă Elena
Dispozitie 190 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Popez Constantin-Bogdan pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ioaniciu Daniela
Dispozitie 189 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Moise Elena pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Moraru Elena-Daniela
Dispozitie 188 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Stanciu Lucreţia pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Turică Nausica
Dispozitie 187 Privind numirea d-lui Biton Cristian funcţionar public definitiv prin transformarea postului de politist local, clasa I, grad profesional debutant, m politist local, clasa I, grad profesional asistent
Dispozitie 186 Privind instituirea unei curatele pentru minorul CRĂCIUN NICOLAE-FLAVIUS
Dispozitie 185 Privind incetarea dreptului la stimulent educational familiei d-nei/d-lui BONDARET ELENA
Dispozitie 184 Privind suspendarea dreptului la stimulent educational familiei d-nei/d-lui RON DA RET ELENA pentru minora BONDARET ALEXANDRA MARIA
Dispozitie 183 Privind aprobarea “proiectului bugetului de stat pentru război”
Dispozitie 182 Privind aprobarea virărilor de credite in cadrul aceluiaşi capitol bugetar din trimestrul III in trimestrul II al anului 2017 la bugetul local al comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 181 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-Iui/d-nei STOICA VASILE
Dispozitie 180 Privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui/d-nei PASCU GHEORGHE
Dispozitie 179 Dispozitie 178 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei VASILE ALIN VALENTIN
Dispozitie 178 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei VASILE ALIN VALENTIN
Dispozitie 177 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei NICA PARASCHIV
Dispozitie 176 Privind reluarea plaţii ajutorului social d-Iui/d-nei SIRBU ANISOARA
Dispozitie 175 Privind suspendarea plaţii ajutorului social familiei d-lui/d-nei LUNGESCU ION
Dispozitie 174 Privind suspendarea plaţii ajutorului social familiei d-lui/d-nei GAMAN GHEORGHE CORNEL
Dispozitie 173 Privind încetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei MORARU MANUELA ANDREEA
Dispozitie 172 Privind încetarea plaţii ajutorului social d-lui/d-nei PETRE PAULINA
Dispozitie 171 Privind încetarea piăţii ajutorului social d-lui/d-nei NITICA NICULAE
Dispozitie 170 Privind încetarea plăţii ajutorului social d-lui/d-nei TABARDICI MARIANA
Dispozitie 169 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei CHITU FLORICA
Dispozitie 168 Privind încetarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei d-Iui/d-nei MARADOIU MARIA
Dispozitie 167 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei LUCA ELENA ALEXANDRA
Dispozitie 166 Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-lui/d-nei STOICA ADRIAN
Dispozitie 165 Privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea “Construire trotuare la DJ 720 D (km 1+273-3+441 stanga) la DC 112 B (km 2+322 – km 2+795 Stanga, sat Mărginenii de Jos, comunaFilipestii de Tirg”
Dispozitie 164 privind delegarea dreptului de exercitare a controlului financiar preventiv propriu
Dispozitie 163 Privind delegarea pe o perioada de 30 zile, incepand cu data de 2 mai 2017, a d-lul Manolache Gheorghe Viorel, paznic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg la Compartimentul administrativ- întreţinere din cadrul Primăriei comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 162 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Lupea Ion Având în vedere:
Dispozitie 161 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară
Dispozitie 160 Privind încetarea contractului de muncă al d-nei Budrega Ionelia-Melania – asistent personal;
Dispozitie 159 Privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea “Execuţie cai pietonale sat Fiiipestii de Tirg”
Dispozitie 158 Privind prelungirea contractului de munca al d-nei Piriianu Maria in funcţia de muncitor ( personal contractual), in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg
Dispozitie 157 Privind acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav, Negoi Alexandru
Dispozitie 156 Dispozitie 155 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Dinu Ana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Gabriel
Dispozitie 155 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Dinu Ana pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dinu Gabriel
Dispozitie 154 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Zafiu Daniel pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Zafiu Valerica
Dispozitie 153 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Costache Maria pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Ţurlea Nicoleta
Dispozitie 152 Privind acordarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav Sandu Marian-Robert pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal
Dispozitie 151 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora TARIDA RAMONA
Dispozitie 150 Privind aprobarea planului de servicii pentru minora LONGESCU MIHAELA